Konvertér tekst med specialtegn til kode

    Hvad sker der med linjeskift?
Vælges HTML, kan man yderligere vælge om linjeskift skal repræsenteres med <br> eller <br />. Vælges ingen af delene (altså bare “Vælg linjeskift”), konverteres linjeskift ikke (men bevares i outputtet). Det samme sker i XML, hvor linjeskift afhænger af den videre formattering. Når der vælges JavaScript, repræsenteres linjeskift med \n, men ‘carraige-return’ (\r) slettes.
Luk

Indsæt tekst der skal konverteres

 

Konverteret tekst

Følgende tegn konverteres:
&, £, §, ©, ®, ¼, ½, ¾, À, Á, Â, Ã, Ä, Å, Æ, Ç, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ð, Ñ, Ò, Ó, Ô, Õ, Ö, Ø, Ù, Ú, Û, Ü, Ý, Þ, ß, à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ø, ù, ú, û, ü, ý, þ, ÿ, Ā, ā, Č, č. Ī, ī, Ō, ō, Œ, œ, Ś, ś, Š, š, Ū, ū, Ḍ, ḍ, Ḥ, ḥ, Ḷ, ḷ, Ḹ, ḹ, Ṃ, ṃ, Ṅ, ṅ, Ṇ, ṇ, Ṛ, ṛ, Ṝ, ṝ, Ṣ, ṣ, Ṭ, ṭ, –, —, ‘, ’, “, ”, •, …, €, →, √.

I Internet Explorer kan visse af disse tegn kun gengives hvis fonten “Arial Unicode MS” er installeret på computeren. Den er en del af Office pakken og kan installeres fra denne.