Styles på scrollbar'en i standard mode

Hvis man vil have style på scrollbar'en, og det SKAL være i standardmode, er der nogle begrænsninger.

I Internet Explorer version 6 virker det kun hvis disse styles er knyttet til html elementet, det virker ikke hvis de er knyttet til body elementet.

I Internet Explorer version 5.5 virker det uanset om disse styles er knyttet til html eller til body.

I Internet Explorer version 5.0 virker det ikke uanset hvilket af de to elementer disse styles er knyttet til.

Alt dette under forudsætning af at der er anvendt en korrekt og korrekt placeret doctype erklæring. Se: http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html. Korrekt placeret vil sige at den skal stå allerførst i dokumentet. I Internet Explorer version 5.5 har jeg kun testet i HTML 4.01. For version 6 har jeg testet for både HTML 4.01 og xhtml 1.0 – begge Transitional.

Gecko browserne (Netscape, Mozilla) understøtter ikke styles på scrollbars.