Hvis man kun skal centrere vandret, er den enkleste metode at lade den omgivende boks have egenskaben text-align: center; og den centrerede boks egenskaben margin: auto; Men vil man centrere både vandret og lodret kan det gøres sådan: Først placeres top/left punktet i centrum ved at sætte begge til 50%. Derefter “trækkes” boksen på plads ved at sætte margin-top og margin-left til den negative værdi af halvdelen af hhv. boksens højde og bredde (altså f.eks. margin-top: -200px; hvis boksens højde er 400px). Forudsætningerne for at det virker er: 1) en korrekt dtd (med URL), 2) at boksen er positioneret absolut og 3) at også <html> og <body> er tildelt højde, f.eks. 100%, og at en evt. omgivende boks tilsvarende har tildelt højde. Her er koden på boksen:

div {
	position: absolute;
	top: 50%;
	left: 50%;
	height: 400px;
	width: 540px;
	margin-top: -200px;
	margin-left: -270px;
}

Mere om centrering vha css: Besøg BLUEROBOT.COM