<iframe></iframe>

OBJECT over IFRAME

Hvis man vil lægge lag over en <iframe> i Internet Explorer version 5.0 eller ældre, er man nødt til at bruge en særlig teknik.

Eneste mulighed er at anvende det særlige "x-scriptlet" <object> der også kun er understøttet i Internet Explorer. Dette <object> er et selvstændigt dokument der vises uden vinduesrammer af nogen art. For hvert af disse OBJECT'er er man derfor nødt til at lave et eget HTML dokument.

Her er de to første lag lavet på den måde. Det trejde er et egentligt lag (<div>) og er vist til sammenligning. I Internet Explorer 5.0 vil det kravle ind under IFRAME'en.

For detaljer, se kildekoden til ramme-dokumenterne samt stylesheet-filerne ie.css eller gecko.css.


Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe