<iframe></iframe>

Lag over IFRAME

Man kan ikke uden videre lægge indhold fra én ramme ned eller hen over en anden ramme, da en ramme – frame eller iframe – i princippet er at betragte som et selvstændigt vindue. Det er et problem i forbindelse med menubokse fra en top- eller sideramme der skal lægge sig henover en iframme (eller anden ramme).

Browsersærheder

Internet Explorer v.5.0
Denner browser følger reglen. Eneste mulighed er at anvende det særlige "x-scriptlet" <object> der også kun er understøttet i Internet Explorer. Dette <object> er et selvstændigt dokument der vises uden vinduesrammer af nogen art. Se nærmere i dokumentet Object over iframe.

Internet Explorer version 5.5+
I Internet Explorer version 5.5 og nyere har man helt omgået reglen, og man kan uden videre lægge lag (<div>) over iframes.

Gecko
Gecko browserne (Netscape og Mozilla) følger reglerne, men der er et smuthul. Normalt skal lag der lægges henover andre lag have egenskaben position: absolute;, men ved i stedet at give dem egeneskaben position: fixed; kan de også lægger sig over iframes i Gecko browserne. Det er fordi værdien fixed indebærer at elementet fikseres i forhold til skærmen, således at det bliver på samme plads uanset at siden scrolles bagved. Metoden kan derfor kun anbefales til elementer der kun er åbne i forbindelse med kortvarrige begivenheder (menuvalg f.eks.).

For detaljer, se kildekoden til ramme-dokumenterne samt stylesheet-filerne ie.css eller gecko.css.


Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe

Her er en iframe